-İzmir Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
-İzmir Demokrasi Üniversitesi
-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
-Denge ve Denetleme Ağı
-Uluslararası Çözüm Federasyonu
-Anna Lindh Vakfı
-İzmir İş Dünyası Derneği
-Tarih Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları Derneği
-Bornova Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü
-Toplum Gönüllüleri Vakfı
-Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu Ağı
-Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi
-Farenet ve UEFA
-Sivil Düşün AB Programı