Mülteci Çalışmaları Ağı Kuruluş Çalıştayı İzmir’de Gerçekleştirildi.

Mülteci Çalışmaları Ağı Kuruluş Çalıştayı İzmir’de Gerçekleştirildi.

Bu çalıştay, sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği’nin Sivil Düşün AB Programından aldığı fon ile yerelde mülteci bireylerin sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve temel haklara erişebilirliklerini kolaylaştırmak amacıyla mülteci çalışmaları alanında faaliyet gösteren aktörlerin katılımı ile yerel bir mülteci çalışmaları forumu ağının kurulmasının amaçlandığı bir dizi etkinliği içermektedir.

Bu yazıyı paylaşın...
Surkalgir