Misyon ve Vizyon

Türkiye’nin üreten ve değer yaratan ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilik ile hızlandırmak vizyonu ile kurulan Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği, Türkiye’de farklı eğitim seviyelerinde girişimcilik kültürünü oluşturmak ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yaygınlaştırılmasını kolaylaştırmak misyonu ile çalışmaktadır.

Hikayemiz

Toplumsal değişimi ve dönüşümü sivil toplum odaklı ve hak temelli bir yaklaşım ile gerçekleştirmeyi hedefleyen bir ekip ile birlikte 19.02.2018 tarihinde yola çıktık. Amacımız, yaşanabilir bir topluma hep birlikte çözüm üreterek ulaşmayı sağlamak olarak belirledik ve bu yolda 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yerelde ve ulusalda farklı hedef kitleler ile birlikte yapacağımız çalışmalar ile yaygınlaştırmayı önümüze rota olarak koyduk. Bu çalışmaları gerçekleştirirken yönetişim yaklaşımını unutmadan, paydaşlarımız ile birlikte planlayan ve karar veren, stratejik bakış açısıyla hareket eden bir tavır sergiledik- sergiliyoruz. Ana gayemiz, sürdürülebilir sosyal etkiyi güçlendirmek ve kurumsal bir bakış açısıyla yenilikçi yaklaşım ile yerel ve ulusal sorunlara proaktif çözümler üreten bir kurum haline gelmektedir.

İlke ve Değerlerimiz

Çok Disiplinlik
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlılık
Hak Temelli Yaklaşım
Özel Hayatın Gizliliğine Saygı
Çalışma Planına Uygunluk
Hesap Verebilirlik
Şeffaflık
Katılımcılık
Adil Olmak
Etkililik
Sürdürülebilirlik
Sosyal Etki Odaklı Yaklaşım