Çocuk İzi- İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı Açık Davet

Çocuk İzi- İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı Açık Davet


Çocuk İzi- İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, Ekim 2018’ den beri Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneğinin kolaylaştırıcılığında yerelde çocuk haklarının yaşama geçirilmesi, çocuk hak temelli politika ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması amacıyla çalışmaktadır.

Bu amaca yönelik kurumsallaşma çalışmalarını stratejik plan doğrultusunda tamamlamaya çalışan İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, farklı kaynak geliştirme stratejileri ile paydaşlık ve işbirliği sürecini yöneterek yerelde çocukların güçlendirilmesi için çocuklar ile birlikte çalışmalar planlamaktadır. Genel olarak ağın yerelde çocuk haklarının farklı dezavantajlılığa sahip bölgelerde yaygınlaştırmak, çocuk çalışmalarını ilgilendiren konularda eğitim ve modül geliştirme, çocuk haklarına yönelik izleme ve değerlendirme, akademik çalışma üretme, gösterge temelli izleme yapma, eğitim ve kapasite geliştirme gibi çalışma alanları bulunmaktadır.

Çocuklar ile birlikte hak temelli yaklaşım çerçevesinde çalışmak, çocuklar ile birlikte çocuklar için üretmek ve yerelde çocuk çalışmalarını güçlendirmek amacıyla bireysel ve kurumsal paydaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz.

Bu bilgiler ışığında İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı ailesine katılmak, çocuklar ile birlikte çocuk izi bırakmak istiyorsanız aşağıdaki formu 20 Ocak 2019 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir.

Çocuklar İle Birlikte Daha Güçlü Yarınlara…

Ağ çalışmalarına katılım başvurusu için tıklayınız.

Ağ hakkında bilgi almak istiyorsanız tıklayınız.

Bu yazıyı paylaşın...
Surkalgir