Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi Pilot Çalışması Gönüllü Ekibi Başvuru Formu 4-5 Mayıs 2019

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği tarafından Uluslar arası Çocuk Merkezi Mikro Fon Programı destekleri ile gerçekleştirilecek “ Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi Pilot Çalışması “ kapsamında çalışmalarda yer almak isteyen, çocuklar ile birlikte gerçekleştirilecek saha çalışmalarında “gönüllü” olarak yer alabilecek ve mentorlük yapabilecek gönüllü ekip oluşturulacaktır.

5 ay süre ile gerçekleştirilecek proje faaliyet takviminde oluşturulacak 10 kişilik gönüllü ekip ile birlikte çocuklar ile aktif saha çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında, İzmir ili Konak ilçesinde yer alan okullarda ve mülteci derneklerinde çocuklar ile birlikte gerçekleştirilecek (yaygın eğitim tekniklerine uygun olarak) çalışmalarda Suriyeli mülteci çocukların okul ortamında yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini yine çocukların gözünden değerlendirerek bir politika belgesi çıktısı oluşturularak bu çıktının savunuculuğu yapılacaktır.

Programa kabul edilen gönüllü adaylar ile 2 günlük İzmir’de oryantasyon eğitimi gerçekleştirilecektir.

Çocuk katılımının aktif şekilde uygulanarak proje sonucunda politika belgesi hazırlanacaktır.

İlgili adayların başvurularını bekliyoruz.

Önemli Hatırlatmalar!

  • Proje faaliyetleri İzmir ili Konak ilçesinde gerçekleştirilecektir.
  • Her ay iki okulda saha çalışması gerçekleştirilecektir.
  • İl dışından başvurular kabul edilmek ile birlikte konaklama ve ulaşım masrafları karşılanamamaktadır.
  • Sadece başvurusu olumlu olarak değerlendirilen adaylara mail olarak dönüş yapılacaktır.
  • Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2019

Başvuru İçin Tıklayınız.

Çocuk Hakları Eğitmen Eğitimi 9/10 Şubat 2019

Yerelde çocuk çalışmalarının güçlendirilmesi, çocuk haklarının yaygın eğitim teknikleri yolu ile yaygınlaştırılması amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği koordinatörlüğünde Sivil Düşün AB Programı Destekleri ve İzmir Çocuk Çalışmaları Ağının paydaşlığında “ Çocuk Hakları Eğitmen Eğitimi “ programı gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2019

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvuru için tıklayınız.

Çocuk İzi- İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı Açık Davet


Çocuk İzi- İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, Ekim 2018’ den beri Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneğinin kolaylaştırıcılığında yerelde çocuk haklarının yaşama geçirilmesi, çocuk hak temelli politika ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması amacıyla çalışmaktadır.

Bu amaca yönelik kurumsallaşma çalışmalarını stratejik plan doğrultusunda tamamlamaya çalışan İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, farklı kaynak geliştirme stratejileri ile paydaşlık ve işbirliği sürecini yöneterek yerelde çocukların güçlendirilmesi için çocuklar ile birlikte çalışmalar planlamaktadır. Genel olarak ağın yerelde çocuk haklarının farklı dezavantajlılığa sahip bölgelerde yaygınlaştırmak, çocuk çalışmalarını ilgilendiren konularda eğitim ve modül geliştirme, çocuk haklarına yönelik izleme ve değerlendirme, akademik çalışma üretme, gösterge temelli izleme yapma, eğitim ve kapasite geliştirme gibi çalışma alanları bulunmaktadır.

Çocuklar ile birlikte hak temelli yaklaşım çerçevesinde çalışmak, çocuklar ile birlikte çocuklar için üretmek ve yerelde çocuk çalışmalarını güçlendirmek amacıyla bireysel ve kurumsal paydaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz.

Bu bilgiler ışığında İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı ailesine katılmak, çocuklar ile birlikte çocuk izi bırakmak istiyorsanız aşağıdaki formu 20 Ocak 2019 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir.

Çocuklar İle Birlikte Daha Güçlü Yarınlara…

Ağ çalışmalarına katılım başvurusu için tıklayınız.

Ağ hakkında bilgi almak istiyorsanız tıklayınız.

Ortak Değerler İçin Birlikte Koşuyoruz Etkinliği İzmir’de Gerçekleştirildi.

27-28 Ekim 2018 tarihlerinde UEFA ve Fare Net tarafından desteklenen, Bornova Belediyesi ve Pınar gücü Spor Kulübü paydaşlığında 2 gün 6- 12 yaş arası çocukla çocuk hakları atölye çalışması ve futbol turnuvası gerçekleştirildi. Çalışmalarda, farklı kimlik ve kültürdeki 30 çocuk ile birlikte ortak değerleri ve çocuk haklarını içeren atölye çalışması yaygın eğitim teknikleri yolu ile çalışıldı. İkinci gün ise; Pınar gücü spor kulübünün kolaylaştırıcılığında Bornova Belediyesi Pınarbaşı Spor Tesislerinde çocukların katıldığı futbol turnuvası yapıldı.

Haberin devamı için tıklayınız.