Proje Yazma ve Yönetme Eğitimi Derneğimizde Gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslar arası hibe programlarına yönelik proje hazırlama eğitimi; proje alanında kariyer yapmak isteyenler, sivil toplum temsilcileri, aktivistler ve gençler arasında proje yazma ve yönetme kültürünü geliştirmek ve kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, ulusal ve uluslar arası hibe ve teşviklerden yararlanmak, proje yazmak ve proje uzmanlığı kazanmak amacıyla 13 Ekim 2018 tarihinde derneğimizde düzenlenmiştir.

Hapishane Çalışmaları Raporu Hazırlandı.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği tarafından, Avrupa Birliği, Açık Toplum Vakfı ve Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi tarafından desteklenen “Yerelde Sivil Toplum Kuruluşlarının Hapishane ve Mahpus Çalışmalarındaki Yeri” başlıklı araştırma raporu yayınlandı.